Rà soát, phân loại, đánh giá toàn bộ quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện sai quy định

Thuần Hưng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2020 của ngành xây dựng là, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, đánh giá toàn bộ quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện sai quy định, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2020, Bộ Xây dựng phấn đấu giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành (theo giá hiện hành) tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2019; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 86,5 - 87%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch còn 18%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,0m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 95%, nhà thiếu kiên cố và đơn sơ khoảng 5%; sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 103 triệu tấn.
 Ảnh minh họa
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu, đến năm 2021, các địa phương phải hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2019, ngành xây dựng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9% - 9,2%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2% (tăng 0,8% so với năm 2018); tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88% (tăng 2% so với 2018); tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86 - 86,5%, tương đương năm 2018; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 20% (giảm 1,5% so với 2018); tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu mét vuông sàn; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng gạch xây đạt 26 tỷ viên (quy tiêu chuẩn) đạt kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ năm 2018.
Trong năm 2019, ngành xây dựng cũng đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh thống nhất, phục vụ tốt nhất thực tiễn; tập trung rà soát cắt giảm thực chất và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ phận một cửa giải quyết Thủ tục hành chính của Bộ tiếp nhận 20.970 lượt hồ sơ, đã giải quyết 20.715 hồ sơ, đang giải quyết 255 hồ sơ (không có hồ sơ giải quyết quá hạn).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần