Phát triển bền vững cần cân nhắc các yếu tố chuyển dịch năng lượng

Phát triển bền vững cần cân nhắc các yếu tố chuyển dịch năng lượng

Kinhtedothi - Trong những năm qua, ngành năng lượng đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước. Chuyển dịch năng lượng sẽ giúp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững hơn, nhưng chuyển dịch thế nào và cần cơ chế gì để thực hiện là bài toán cần tính kỹ.