Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí thực hiện số hóa nội dung

Đến năm 2025: 70% cơ quan báo chí thực hiện số hóa nội dung

Kinhtedothi - Đây là một trong những được mục tiêu được đề ra tại Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của một số cơ quan, đơn vị trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.