Hết năm 2018 VAMC sẽ xử lý được 140.000 tỷ đồng nợ xấu

Hết năm 2018 VAMC sẽ xử lý được 140.000 tỷ đồng nợ xấu

Kinhtedothi - Kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam đã thực hiện mua được 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 TCTD, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.