“Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị”

“Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị”

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Luật Thi đua, Khen thưởng được ban hành ngày 26/11/2003 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, tạo sự thống nhất trong tổ chức và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.