Triển khai sưu tầm bài quan họ cổ

Chia sẻ

KTĐT - UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Dự án “Sưu tầm một số bài quan họ cổ của các nghệ nhân Bắc Ninh” với kinh phí 800 triệu đồng.

Dự án sẽ tập trung vào thống kê các nghệ nhân quan họ và sưu tầm các bài bản quan họ cổ của các nghệ nhân ở Bắc Ninh đang lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản quan họ, những câu chuyện kể của nghệ nhân xung quanh nghệ thuật hát quan họ cổ.

Dự án cũng thực hiện sưu tầm nghiên cứu, tư liệu hóa, hệ thống hóa, phân loại dữ liệu các bài quan họ cổ và chân dung các nghệ nhân quan họ Bắc Ninh để đưa vào lưu trữ, phổ biến truyền dạy và quảng bá về dân ca quan họ; giới thiệu chân thực, sâu sắc về chân dung cuộc đời của những lớp nghệ nhân cao tuổi, của các liền anh, liền chị quan họ, về văn hóa sinh hoạt cũng như con người quan họ.