Ưu tiên đầu tư hạ tầng, kết nối các đô thị

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Thông tư tập trung hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển từng đô thị trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung phát triển đô thị giai đoạn đầu

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh có vai trò quan trọng, là cơ sở để phân cấp loại đô thị, xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị cũng như các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được lập cho tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, chính vì vậy nội dung của Chương trình phát triển đô thị phải thật cụ thể. Nội dung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phải xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại đô thị toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho từng giai đoạn 5 năm phù hợp Chương trình phát triển đô thị quốc gia và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt, xác định chương trình ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm). Ngoài ra, phải cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương như: xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn, phân bổ nguồn lực, sự tham gia phối hợp, hỗ trợ trong nước và quốc tế.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Để Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được triển khai hiệu quả, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được phê duyệt.

Xác định kế hoạch vốn cho công trình đầu mối

Chương trình phát triển từng đô thị được phê duyệt là cơ sở lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, lập kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị và xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư phát triển đô thị. Thông tư 12/2014/TT-BXD quy định rõ nội dung Chương trình phát triển từng đô thị xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển đô thị mới, khu đô thị mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết hoặc đô thị có chức năng chuyên biệt cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, nội dung của chương trình là xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị. Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Trong đó, việc xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị sẽ thúc đẩy cho Chương trình phát triển từng đô thị.

Đối với Chương trình phát triển từng đô thị, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức lập Chương trình phát triển từng đô thị thuộc tỉnh phù hợp với nội dung và khung thời gian của quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Chương trình phát triển cho từng đô thị phải được phê duyệt không quá 12 tháng kể từ khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Đối với đô thị loại V, Chương trình phát triển đô thị được lồng ghép trong Hồ sơ khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Huân - Phó giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, Thông tư 12/2014/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Sở Xây dựng xây dựng chương trình phát triển đô thị từng vùng, từng đô thị theo kế hoạch hàng năm. Theo đó, Sở sẽ hướng dẫn các huyện, TP lập kế hoạch xây dựng chương trình phát triển đô thị, thực hiện các công tác về điều chỉnh khu vực phát triển đô thị để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Ngoài ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng hướng dẫn các huyện lập kế hoạch vốn cho Chương trình phát triển đô thị trong địa giới hành chính do mình quản lý, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định hiện hành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần