Xuất vắc xin hỗ trợ 9 tỉnh phòng dịch bệnh

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xuất cấp (không thu tiền) 60.000 lít hóa chất Han-iodine; 80.000 lít hóa chất Benkocid

KTĐT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xuất cấp (không thu tiền) 60.000 lít hóa chất Han-iodine; 80.000 lít hóa chất Benkocid; 15 tấn hóa chất Chlorine; 150.000 liều vắc xin LMLM 3 tuýp; 100.000 liều vắc xin THT trâu bò và 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 9 tỉnh nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 9 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xuất cấp (không thu tiền) 60.000 lít hóa chất Han-iodine; 80.000 lít hóa chất Benkocid; 15 tấn hóa chất Chlorine; 150.000 liều vắc xin LMLM 3 tuýp; 100.000 liều vắc xin THT trâu bò và 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ 9 tỉnh nêu trên.

Thủ tướng yêu cầu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên phải thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần