90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng: Vai trò “đi trước - mở đường”

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, trong dòng chảy của thời đại, bằng trí tuệ và tâm huyết, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng đã làm tốt vai trò đi trước - mở đường, góp phần quan trọng vào các lĩnh vực phát triển của đất nước. Đồng thời, chính thực tiễn cuộc sống xã hội hiện nay cũng đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn phức tạp, đòi hỏi cán bộ ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo ''Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang - thành tựu và tầm nhìn''. Ảnh: TTXVN.
Theo dòng lịch sử cách mạng của đất nước, 90 năm qua ngành Tuyên giáo của Đảng đã khẳng định vai trò, vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng. Với các lĩnh vực rộng lớn từ tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội… mỗi giai đoạn phát triển, hệ thống tuyên giáo góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, tạo được những “cú hích” cho các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước. Công tác tuyên giáo cũng tạo ra cơ hội thuận lợi, điều kiện tốt nhất để người dân được tiếp cận những tri thức khoa học mới, nâng cao dân trí. Qua 90 năm xây dựng, ngành tuyên giáo đã tạo dựng được một lực lượng hùng hậu, kinh nghiệm, với 3.800 cán bộ tuyên giáo chuyên trách trong cả nước, trên 200.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, 17.400 cộng tác viên về dư luận, vài chục nghìn cán bộ lý luận từ T.Ư đến cơ sở với kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều giai đoạn.
Không chỉ gắn với xây dựng Đảng, trong đời sống xã hội, công tác tuyên giáo cũng luôn khẳng định vai trò tiên phong đi đầu, làm tốt việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng đảng viên, quần chúng. Có thể nói rằng, công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên tất cả các mặt, với tất cả các thành phần xã hội, bởi nếu tư tưởng chưa ổn định rất dễ dẫn đến hành động lệch lạc. Cùng với đó, ngành tuyên giáo cũng tham mưu kịp thời để xử lý, giải quyết các vấn đề vừa phát sinh, tránh tạo thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt yêu cầu “công tác tư tưởng phải đi trước một bước” trong nhiều vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người dân.
Tự hào với những thành tựu 90 năm qua đã đạt được, nhưng những thách thức đặt ra cho công tác tuyên giáo trong thời điểm hiện nay cũng không hề nhỏ. Bởi hiện thông tin nhiều chiều, đa dạng, nhiều kênh thông tin, trên hệ thống truyền thông chính thống và cả trên mạng Internet cũng như các mạng xã hội; thông tin đúng sai, trắng đen lẫn lộn, rất cần vai trò dẫn dắt, định hướng. Khó khăn nhất của người làm tuyên giáo là làm sao vẫn bảo đảm phát huy dân chủ, lắng nghe tất cả các ý kiến của mọi người dân, tạo cơ hội để người dân nói lên những suy nghĩ của mình, nhưng vẫn phải giữ được kỷ cương, tìm được tiếng nói chung thống nhất và đoàn kết trước hết là trong Đảng và trong xã hội. Hơn thế nữa, công tác tuyên giáo ngày nay phải đổi mới, theo kịp với khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ hiện đại nhưng quan trọng nhất vẫn là con người. Ngành tuyên giáo cần một đội ngũ làm công tác tuyên giáo đủ năng lực, chuyên nghiệp và phải có tinh thần trách nhiệm cao.
Như Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã nói, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Tự hào với chặng đường 90 năm vẻ vang, chắc chắc ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới, không để sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại, tiếp tục làm tốt vai trò chiến sĩ thật sự "đi trước - mở đường" trên mặt trận thông tin, tư tưởng.