Quận Long Biên thực hiện chủ đề năm 2022

Chủ động trong điều hành, hiệu quả khi triển khai

Hà Chi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bám sát chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của Thành phố, quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, năm 2022 được quận Long Biên chọn là “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và chỉnh trang đô thị".

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm chủ trì khảo sát mô hình điểm dân vận khéo tại phường Bồ Đề. Ảnh: Hà Chi  
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm chủ trì khảo sát mô hình điểm dân vận khéo tại phường Bồ Đề. Ảnh: Hà Chi  

Việc gắn nghị quyết với thực tế của Quận, sau 6 tháng triển khai thực hiện đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Chủ đề năm thấm đến từng cơ sở

Với việc chọn chủ đề năm 2022 là “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị", ngay từ đầu năm, Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung công việc liên quan tới công tác thực hiện.

Trong đó đã ban hành các kế hoạch, Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/1/2022 về “thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị" năm 2022” (Kế hoạch 90); Kế hoạch số 115-KH/QU ngày 15/4/2022 về “thực hiện mô hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị năm 2022”; Kế hoạch số 103-KH/QU ngày 7/2/2022 phát động “Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022”.

Những nội dung của các kế hoạch trên được quán triệt, triển khai tới 100% các phòng ban, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Trên cơ sở nội dung các kế hoạch, từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy cũng được giao theo dõi, giám sát, hướng dẫn giải quyết các nhiệm vụ khó; đôn đốc các đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo Thường trực Quận ủy khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua từ Quận đến từng phường, tổ dân phố, kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung 6 quy chế dân chủ phù hợp với việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị; từng tập thể, cá nhân đăng ký các mô hình thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng liên quan chủ đề năm 2022...

Cùng với việc tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền công tác GPMB trên địa bàn năm 2022 với nội dung thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Quận; quy hoạch được phê duyệt… quận Long Biên cũng tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến, phản biện xã hội vào dự thảo 3 quy chế dân chủ: Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong công tác bồi thường, GPMB, thu hồi đất; trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác GPMB, chỉnh trang đô thị cũng được biên soạn dễ hiểu, dễ nhớ cũng được chuyển tới cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó các phường chủ động tuyên truyền tới từng người dân hiểu rõ, tham gia cùng các cấp, ngành của Quận.

Nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).  
Nút giao Long Biên - Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).  

Gắn nghị quyết với thực tế

Đúng, trúng trong xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai các Nghị quyết, thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận, chủ đề năm 2022 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị" đã nhanh chóng tạo sức lan tỏa tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, các chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực triển khai phát động phong trào thi đua Dân vận khéo với 389 tập thể, 88 cá nhân đăng ký (trong đó, 103 mô hình về lĩnh vực GPMB, 11 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 155 mô hình về lĩnh vực chỉnh trang đô thị, 48 mô hình về lĩnh vực bảo vệ môi trường, 46 mô hình về lĩnh vực văn hóa xã hội, 28 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng, 9 mô hình về lĩnh vực khác).

Sau thẩm định, đối chiếu các tiêu chí Dân vận khéo, Ban Dân vận Quận ủy đánh giá, thống nhất 356 mô hình cấp Quận; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (phòng quản lý đô thị, phòng VHTT, Trung tâm phát triển quỹ đất, UB MTTQ Quận) thành lập đoàn khảo sát, xây dựng 7 mô hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị.

Sự lan tỏa đã thể hiện trong việc một số phường đã chủ động trong việc đăng ký; xây dựng kế hoạch thực hiện đối với những phần việc thuộc nhiệm vụ, có phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ tiến độ. Trong quá trình triển khai, những khó khăn, vướng mắc đối với từng phường phản ảnh đều được các ngành của quận cùng tham mưu, đề xuất UBND quận giải pháp tập trung tháo gỡ.

Từ sự tích cực vào cuộc triển khai các kế hoạch thực hiện chủ đề năm trên địa bàn quận đã có 77 mô hình Dân vận khéo được cấp ủy cơ sở đề xuất khen thưởng. Ghi nhận chung qua khảo sát, đánh giá cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, kỹ năng vận động của các tập thể, cá nhân (trong 77 mô hình, có 7 mô hình đã hoàn thành, đang tạo tính lan tỏa rộng rãi). Số lượng đăng ký cũng như chất lượng, hiệu quả các mô hình Dân vận khéo năm 2022 được nâng cao hơn rất nhiều so với năm 2021.

Trong đó nhiều tập thể, cá nhân đăng ký quyết tâm thực hiện thành công các nội dung khó được định hướng trong Kế hoạch (bằng cách đưa ra những giải pháp, cách thức vận động phù hợp ngay từ khi mới đăng ký mô hình).

GPMB, chỉnh trang đô thị chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, UBND Quận xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác GPMB tại 64 dự án (59 dự án vốn ngân sách, 5 dự án vốn ngoài ngân sách) với 1.315 phương án cần phê duyệt. Thực hiện rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch chi tiết GPMB đối với từng dự án đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tiến độ chung của dự án; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về GPMB tại nhóm dự án trọng điểm, dự án có đơn thư, dự án tồn tại. Luỹ kế từ đầu năm, đã phê duyệt 405 phương án, thu hồi diện tích 3,8 ha; số tiền bồi thường, hỗ trợ 182,9 tỷ đồng. Hoàn thành công tác GPMB đối với 02 dự án vượt tiến độ đề ra.

Trong chỉnh trang đô thị, UBND Quận cung cấp thông tin liên quan về trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường, danh sách 19 cơ sở sản xuất đồ mộc, 19 cơ sở giặt là, 169 cơ sở gia công cơ khí, sắt vụn theo từng phường; tuyến đường, phố văn minh đô thị; duy tu, duy trì theo phân cấp; quản lý nhà chung cư, cải tạo chung cư cũ…

Đồng thời, Quận triển khai kế hoạch thực hiện 14 tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị năm 2022 và duy trì 50 tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị được công nhận. Vệ sinh môi trường chung trên địa bàn được bảo đảm; 45 vườn hoa, tiểu cảnh và 5 dải phân cách các tuyến đường được duy tu, duy trì thường xuyên.

Lực lượng chức năng của Quận và các phường cũng đã xử lý nghiêm hàng nghìn trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Các vi phạm trật tự đô thị được công để người dân theo dõi, phối hợp vận động thực hiện đảm bảo quy định, mỹ quan đô thị. Cùng với đó 5 mô hình tiêu biểu về chỉnh trang đô thị đã sớm được hoàn thành, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ…

Đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai chủ đề năm, tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, hiệu quả tích cực nhất phải nhấn mạnh tới đó là Phong trào thi đua Dân vận khéo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị, đội ngũ cán bộ dân vận, huy động được đông đảo người dân hưởng ứng thực hiện.

 

Trong những tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền Kế hoạch số 90-KH/QU, thực hiện thành công các mô hình điểm theo Kế hoạch 115-KH/QU làm cơ sở nhân rộng, quận Long Biên cũng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong kiểm soát và giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn, chưa có chuyển biến mạnh. UBND Quận tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án; tổ chức thi công đối với những dự án đã đảm bảo điều kiện...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm