Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đơn vị bầu cử số 7

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 (quận Thanh Xuân). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBBC công bố danh sách chính thức 160 người ứng cử tại 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, kế hoạch của Tiểu ban Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội), báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu đến cử tri của TP tiểu sử tóm tắt, chương trình của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 (quận Thanh Xuân). Tổng số người ứng cử là 5 người. Số đại biểu được bầu là 3 người.

1. VŨ HỒNG DƯƠNG

Sinh ngày 19/4/1978

ThS Luật; CN Tài chính Doanh nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị

Phó Cục trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội

 Ứng cử viên Vũ Hồng Dương

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Đại diện cho cử tri quận Thanh Xuân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát thi hành pháp luật cũng như tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, chế độ chính sách của các bộ cấp cơ sở, việc phát triển giao thông công cộng, điều kiện sinh sống và học tập của học sinh, sinh viên; đẩy mạnh việc xã hội hóa các dịch vụ công... nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống Nhân dân.

2. Thực hiện việc tiếp công dân và thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Truyền tải đường lối chính sách, pháp luật, tinh thần nghị quyết HĐND Thành phố đến với cử tri và Nhân dân.

3. Tích cực tham gia bảo vệ công lý; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức; thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và Nhân dân trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

2. NGUYỄN VIỆT HÀ

Sinh ngày 13/9/1979

Cử nhân Tài chính - Tín dụng; Cử nhân Anh văn; Cử nhân Chính trị

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Kế toán TP Hà Nội

 Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND Thành phố. Liên hệ chặt chẽ, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; báo cáo với cử tri về hoạt động của bản thân và của HĐND Thành phố, trả lời những kiến nghị của cử tri. Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; chuyển đơn của cư tri đến người có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đơn.

2. Cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy và hệ thống chính trị quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung trí tuệ triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, với 17 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá.

3. Triển khai mô hình chính quyền đô thị, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, chuyển cán bộ, công chức phường thành công chức quận. Chỉ đạo tăng cường vai trò giám sát của HĐND quận khi không còn HĐND phường trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống đại dịch COVID-19. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, nhất là đối với các vấn đề bức xúc dân sinh như: đầu tư hạ tầng giao thông, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, nước sạch, y tế, giáo dục...

3. NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Sinh ngày 21/5/1984

Cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật

Phó Bí thư Chi đoàn, Diễn viên Nhà hát Múa rối Thăng Long

 Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Hoài.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Cùng tập thể HĐND Thành phố xây dựng, ban hành các nghị quyết để thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Bảo vệ quyền, quyền lợi của phụ nữ, kịp thời xử lý hành vi vi phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng của phụ nữ và trẻ em.

2. Cùng tập thể HĐND Thành phố phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục phát triển hệ sinh thái học tập chất lượng cao, hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi để thúc đẩy tinh thần khát khao cống hiến, sáng tạo của thế hệ trẻ. Khơi gợi trong những con người trẻ tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội sâu sắc với những giá trị lương tri và phẩm giá, tôn trọng pháp luật và có ý chí, khát vọng cống hiến.

3. Cùng tập thể HĐND Thành phố, các cơ quan hữu quan bảo tồn, phát triển, khác thác có hiệu quả và bền vững các di tích văn hóa, lịch sử, các giá trị văn hóa phi vật thể của Hà Nội. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với các giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô.

4. Kiến nghị với HĐND Thành phố và các cơ quan hữu quan để có thêm chính sách hỗ trợ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là các bộ môn nghệ thuật truyền thống, đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng.

4. BÙI HUYỀN MAI

Sinh ngày 3/9/1975

ThS chuyên ngành Pháp luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Ứng cử viên Bùi Huyền Mai

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri Thủ đô, nhất là cử tri nơi mình ứng cử, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Hàng năm báo cáo với cử tri về hoạt động của mình, trả lời các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

2. Tích cực tham gia các kỳ họp của HĐND Thành phố, thảo luận và bày tỏ ý kiến về các nội dung được bàn tại kỳ họp và xây dựng nghị quyết, đề xuất với HĐND Thành phố để cụ thể hóa những cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành cho Thủ đô. Từng bước nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND Thành phố, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật, nghị quyết của HĐND các cấp, coi trọng việc giám sát theo chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Thực hiện tốt vai trò của nữ đại biểu HĐND Thành phố, quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em.

4. Bản thân không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tư cách của người đại biểu Nhân dân, góp sức xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

5. TRỊNH XUÂN QUANG

ThS Quản trị kinh doanh; Sơ cấp chính trị

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn HANDIC thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

 Ứng cử viên Trịnh Xuân Quang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Không ngừng học tập và rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu do dân bầu. Phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của cử tri tới các cơ quan, các tổ chức, có các kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

2. Phát huy kinh nghiệm trong nhiệm kỳ là thành viên Ban Đô thị HĐND, có các ý kiến sáng tạo vào công cuộc xây dựng và cải tạo kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý đô thị khoa học, củng cố an ninh, trật tự xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho Nhân dân Thủ đô,

3. Đóng góp các ý kiến xác thực, thúc đẩy hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cùng cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tập trung nguồn lực cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ, từng bước cải tạo đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân.

4. Tiếp tục nỗ lực là cánh tay nối dài của các cử tri đến các cấp chính quyền Thành phố, giải quyết những tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm trên địa bàn và phát huy những thành quả kinh tế đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mọi mặt kinh tế xã hội của quận trong những năm tới.

Kinh tế đô thị cuối tuần