Cổ phiếu DXG vào diện bị cảnh báo

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 24/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã quyết định đưa cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 31/3/2021.

Nguyên nhân là do lãi ròng trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của DXG là con số âm gần 496 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.
DXG cũng nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) đến ngày 24/3/2021 do HOSE cập nhật.
Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh đã có giải trình về việc lỗ thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, ghi nhận lỗ ròng sau kiểm toán gần 496 tỷ đồng trong năm 2020. Theo DXG, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận giữa hai báo cáo chủ yếu là do việc tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống. Chi phí dự phòng thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kiểm toán ghi nhận gần 87 tỷ đồng trong khi ở báo cáo tự lập chỉ ghi nhận xấp xỉ 39 tỷ đồng