Dấu ấn của nông dân Hà Nội

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, các cấp Hội Nông dân Thủ đô đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia vào các đề án, kế hoạch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,7%
Hàng năm, TP Hà Nội đều quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, bổ sung kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển. Để giúp nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, trong 10 năm qua, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp và phối hợp triển khai được 28.215 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất cho hơn 3,3 triệu lượt hội viên.
 Nông dân huyện Mê Linh chăm sóc hoa vụ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Phạm Hùng
Ngoài ra, Hội Nông dân TP cũng tập trung triển khai vận động, tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hội viên nông dân. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp hướng dẫn xây dựng được 174 hợp tác xã, 1.349 tổ hợp tác và vận động thành lập 538 mô hình kinh tế tập thể hoạt động khá, tốt.

Đánh giá sau 10 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 61, nông nghiệp Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét. Toàn TP đã không còn nhà ở dột nát. Đặc biệt, đời sống của người nông dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt khoảng 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,7%.

Tiếp tục phát huy vai trò

Từ kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Kết luận số 61, Hà Nội xác định việc tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên về vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó trong thời gian tới, các cấp Hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành và đoàn thể để đề ra chương trình hoạt động sát thực tế, có hiệu quả.

Hội Nông dân TP cũng sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng các đề án cụ thể về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các trường nghề, DN mở các lớp dạy nghề, nhân cấy nghề, truyền nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân. Tăng cường liên kết “4 nhà” để hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển tam nông giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Hội Nông dân TP Phạm Hải Hoa kiến nghị, trong quá trình xây dựng chính sách, HĐND, UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Hội được tham gia trực tiếp vào các nội dung liên quan. Bên cạnh đó, xem xét bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp các cấp Hội có thêm nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho hội viên.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP đã vận động nông dân hiến 415.700m2 đất, đóng góp hơn 5,6 triệu ngày công, sửa chữa gần 5.850km đường giao thông, nạo vét, kiên cố hóa 8.666km kênh mương phục vụ sản xuất; đồng thời ủng hộ gần 206 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất. Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn mới Thủ đô đạt kết quả nổi bật, toàn diện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần