Doanh thu của FPT tăng 30%

Chia sẻ

Kinhtedothi - Quý I/2015, Tập đoàn FPT đạt tổng doanh thu 9.564 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 107% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế đạt 645 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.235 đồng, tăng tương ứng 17% so với cùng kỳ.

FPT cho biết, kết quả ấn tượng trên chủ yếu nhờ mảng công nghệ và mảng phân phối - Bán lẻ. Trong đó, mảng kinh doanh công nghệ của FPT đạt doanh thu 1.468 tỷ đồng trong quý I, tăng 37% và lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Khối phân phối và bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 35% và 60%, đạt tương ứng 6.720 tỷ đồng và 208 tỷ đồng trong quý I.

Ngoài ra, FPT xác định toàn cầu hóa là một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của tập đoàn trong tương lai. Doanh thu đến từ các mảng toàn cầu hóa đạt kết quả khả quan với doanh thu quý I tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 954 tỷ đồng (xấp xỉ 45 triệu USD).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần