Đức tài trợ 374.000 euro để rà phá bom mìn

Chia sẻ

KTĐT - Dự án nhằm giúp giải phóng 150ha có vật liệu chưa nổ tại xã Quảng Lợi, phục vụ việc tái định cư của người dân địa phương và các hoạt động nông nghiệp.

KTĐT - Dự án nhằm giúp giải phóng 150ha có vật liệu chưa nổ tại xã Quảng Lợi, phục vụ việc tái định cư của người dân địa phương và các hoạt động nông nghiệp, đồng thời tiến hành các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ bom mìn.

Ngày 13/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án "Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ nhân đạo và xóa đói giảm nghèo tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền," do Bộ Ngoại giao Đức tài trợ thông qua tổ chức SODI.

Dự án có tổng giá trị 374.164 euro, thực hiện trong thời gian một năm.

Dự án nhằm giúp giải phóng 150ha có vật liệu chưa nổ tại xã Quảng Lợi, phục vụ việc tái định cư của người dân địa phương và các hoạt động nông nghiệp, đồng thời tiến hành các hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ bom mìn.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiếp nhận dự án "Nâng cao bình đẳng giới - hạn chế bạo lực gia đình" do Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam tài trợ, với tổng nguồn vốn tương đương hơn 100 triệu đồng, được thực hiện trong năm 2010 tại Thị xã Hương Thủy.

Dự án hỗ trợ thành lập và duy trì hai câu lạc bộ cho nông dân (60 thành viên) ở phường Thủy Phương và xã Thủy Tân để chia sẻ các vấn đề liên quan đến giới, bạo lực gia đình, quyền trẻ em, tác hại của việc lạm dụng bia rượu cũng như các vấn đề liên quan khác.

Dự án tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho 100 cán bộ của Hội nông dân huyện về Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình, Công ước về quyền trẻ em và các luật liên quan đến bảo vệ trẻ em của Việt Nam hiện nay./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần