Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khi tổng hợp nhu cầu, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 cần tổng hợp nguồn tiết kiệm 10% quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 1792/QĐ-TTg vào nguồn ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương. Trong trường hợp nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, các địa phương sử dụng nguồn tiết kiệm này bù đắp phần giảm thu ngân sách địa phương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2013, phần còn lại địa phương dành để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần