Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

An Thanh - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 sẽ nhận hồ sơ trực tuyến từ nay đến ngày 15/7 tại website htttp://www.vda.com.vn. Lễ tổng kết trao giải dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm nay.

Tin liên quan