Hà Nội: Tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các giải pháp quyết liệt, cơ chế đặc thù; tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Ngày 14/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4258/UBND-KT, yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ còn khó khăn, vướng mắc. Rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng sự phát triển của từng giai đoạn, gắn với các tiêu chí công nghiệp hóa - hiện đại hóa của TP đến năm 2025; nâng cao chất lượng công tác dự báo các lĩnh vực còn tiềm ẩn rủi ro, làm cơ sở xây dựng Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 đảm bảo khả thi và chất lượng.
Tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020"; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, chiến lược nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó, cần quan tâm đến các nhiệm vụ lớn của TP, tạo động lực phát triển, như: Đầu tư huyện Hoài Đức lên quận vào năm 2020; 5 đô thị vệ tinh; các dự án trọng điểm, có tính chiến lược lâu dài của TP.
Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi chuyên môn, chắc nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa tại cơ quan và nơi công cộng để phục vụ tốt hơn nữa DN, người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong nội bộ Sở và giữa Sở với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của TP.
Tiếp tục rà soát, cải cách TTHC theo hướng phân công rõ trách nhiệm đối với các đơn vị phối hợp trong quy trình liên thông, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện Quy định quản lý các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội với tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP) để trình UBND TP xem xét và ban hành trong tháng 8/2018. Đồng thời, rà soát, đề xuất điều chỉnh một số nội dung quy định về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội còn bất cập theo kiến nghị của các đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả; báo cáo UBND TP xem xét, trình HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2018.
Tập trung đôn đốc, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải nhân kế hoạch đầu tư công năm 2018; đề xuất các giải pháp quyết liệt, cơ chế đặc thù; tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, đặc biệt các dự án theo hình thức PPP đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và TP. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; rà soát, thống kê và nắm chắc số lượng, tình hình triển khai thực hiện của toàn bộ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn TP; kịp thời đề xuất các giải pháp quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực đất đai, bức xúc trong dư luận.
Tham mưu kế hoạch và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục nâng cao chỉ số PCI; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, nhà đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế”. Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng với chất lượng ngày càng cao; hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động vườn ươm DN, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển DN trên địa bàn TP đạt kết quả cao nhất trong năm 2018 và cả giai đoạn 2018 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần