Hỗ trợ hơn 850 tỷ đồng cho các chương trình tiên tiến

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là một trong những nội dung thông tư liên tịch giữa Bộ GD-ĐT với Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý tài chính giai đoạn 2008 - 2015.

KTĐT - Đó là một trong những nội dung thông tư liên tịch giữa Bộ GD-ĐT với Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến tại một số trường Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015.

Tổng mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình tiên tiến của các cơ sở đào tạo là 859,743 tỷ đồng, thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm 2008 - 2015.

Đó là một trong những nội dung thông tư liên tịch giữa Bộ GD-ĐT với Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện Chương trình tiên tiến tại một số trường Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015.

Theo đó, trường đại học triển khai chương trình tiên tiến được quy định mức thu học phí đối với chương trình tiên tiến cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn (chương trình theo quy định của Bộ GD-ĐT). Mức học phí chương trình tiên tiến được tính theo nguyên tắc ngoài mức học phí thu tương tự như chương trình đào tạo chuẩn, được cộng thêm các chi phí thường xuyên phát sinh thêm khi thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến so với chương trình chuẩn. Mức học phí chương trình tiên tiến phải được công bố công khai trước khi tuyển sinh.

Với số tiền hỗ trợ từ ngân sách trên, các trường chi mua bản quyền chương trình tiên tiến từ cơ sở nước ngoài, biên soạn; xây dựng chương trình tiên tiến cho phù hợp với điều kiện Việt Nam; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, chi cho nghiên cứu khoa học, kiểm định chương trình, thuê giáo viên nước ngoài...

Được biết 3 năm qua, Bộ GD&ĐT đã triển khai thí điểm đào tạo theo chương trình tiên tiến. Phấn đấu đến năm 2020 có một số trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình gốc cũng phải được chọn từ các chương trình đào tạo của các trường đại học thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng của các hiệp hội, tổ chức giáo dục có uy tín trên thế giới hoặc thuộc nhóm 20% những chương trình đào tạo tốt nhất trong bảng xếp hạng các ngành đào tạo của các hiệp hội, tổ chức kiểm định giáo dục cấp quốc gia hoặc quốc tế; có nội dung tiên tiến, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và phù hợp với năng lực triển khai thực hiện của trường đại học được áp dụng.

Sinh viên theo học chương trình tiên tiến là những sinh viên trúng tuyển vào đại học hệ chính quy; có trình độ tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học tập; tự nguyện đăng ký theo học chương trình tiên tiến và đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Thời gian đào tạo theo chương trình tiên tiến của một khoá học là từ 4,5 năm đến 5 năm, trong đó năm đầu tập trung đào tạo tăng cường tiếng Anh cho sinh viên; quy mô tuyển sinh đào tạo ở khoá đầu khoảng từ 30 đến 50 sinh viên và được mở rộng tăng dần tuỳ theo khả năng, điều kiện thực tiễn; bằng tốt nghiệp khóa đào tạo do trường đại học của Việt Nam cấp hoặc cả hai trường của Việt Nam và nước ngoài cùng cấp.

Mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2015 triển khai thực hiện được ít nhất 30 chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam; đào tạo khoảng 4000 cử nhân, 600 thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo theo các chương trình đào tạo tiên tiến; thu hút khoảng 3000 sinh viên quốc tế đến học tập và ít nhất 700 lượt cán bộ khoa học quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo theo chương trình tiên tiến ở Việt Nam.

Đặc biệt, đến năm 2015 đào tạo được 1000 giảng viên đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế; 100% số giảng viên giảng dạy lý thuyết trong các chương trình tiên tiến đạt trình độ tiến sĩ. Có ít nhất 100 cán bộ quản lý giáo dục đại học được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu mới của công tác quản lý trong các trường đại học ở Việt Nam; có ít nhất 100 công trình khoa học trong các lĩnh vực, ngành thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở nước ngoài; 20 phòng thí nghiệm và 15 thư viện điện tử được đầu tư, hoàn thiện đạt chuẩn khu vực và quốc tế...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần