Hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ thiếu thông tin

Chia sẻ

KTĐT - Đến 2015, bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin), là mục tiêu trong Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2015, xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định. Tổ chức thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gene… tại 63 tỉnh, thành cả nước.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần