Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ khi được thành lập đến nay, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã luôn chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng. Trong đó, đã bám sát, triển khai tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị…

Cán bộ quận Hoàn Kiếm hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: Thanh Hải
Vấn đề trọng yếu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Trước lúc đi xa, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho Đảng và Nhân dân, Người đã nhiều lần nhắc tới hai chữ đoàn kết và chỉ rõ: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Bác cũng căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ T.Ư đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất, tại Hà Nội, trong các kỳ Đại hội, vấn đề trọng yếu này luôn được đặt ra một cách nghiêm túc, xem xét toàn diện và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng bền chặt. Thành ủy và các cấp ủy Đảng TP luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đối thoại để thuyết phục, coi công khai, minh bạch là yếu tố quyết định. Đảng bộ TP Hà Nội cũng luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp. Đặc biệt việc phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên.
Thực hiện lời dạy của Bác trong Di chúc về trách nhiệm người đảng viên, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Hà Nội chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Để tạo bước đột phá, Đảng bộ TP cũng đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Trong đó, ngoài việc chuyển từ đánh giá cán bộ hàng năm sang đánh giá hàng tháng, Thành ủy Hà Nội còn phân cấp đánh giá cán bộ và lần đầu tiên tổ chức đánh giá Đảng bộ cấp trên cơ sở.
Thúc đẩy sự phát triển
Bài học kinh nghiệm của Hà Nội về xây dựng đoàn kết còn dũng cảm chỉ ra khuyết điểm, yếu kém và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục. Nổi bật là năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Thực hiện nghị quyết, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, các cơ quan chức năng đã chỉ ra những tổ chức Đảng yếu kém để củng cố. Tính đến cuối năm 2019, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, Hà Nội đã củng cố được 162 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 73,6%), hiện còn 50 đơn vị đang tiếp tục củng cố.
Sự gương mẫu trong thực hiện lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đã lan tỏa tới từng cấp ủy và đảng viên. Mỗi cấp ủy Đảng đều nỗ lực đổi mới, sáng tạo để đóng góp vào thành tích chung của Thủ đô. Trong đó, thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đánh giá cán bộ hàng tháng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; sàng lọc đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền... Với nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ TP Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu cả nước với nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu đã đặt ra.
Lãnh đạo TP Hà Nội thường kỳ đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý những bất cập, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”. Tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, nêu gương của những người đứng đầu TP đã lan tỏa, tăng niềm tin của Nhân dân về một Đảng bộ hành động.