Nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông môi trường

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 26/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội thảo tập huấn "Nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông môi trường cho tuyên truyền viên môi trường".

Hội thảo nhằm tăng cường năng lực và kỹ năng truyền thông cho tuyên truyền viên đang trực tiếp tham gia hoạt động truyền thông môi trường của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của T.Ư và 26 tỉnh phía Bắc. Đồng thời, tăng cường năng lực, kỹ năng, sự đổi mới trong phương pháp, cách thức truyền thông để đạt hiệu quả cao hơn trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường.