Phấn đấu thu vượt dự toán

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP vừa ban hành Thông báo số 321/TB-UBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng yêu cầu các cơ quan thuế, hải quan và đơn vị liên quan tập trung rà soát các khoản thu, phấn đấu thu vượt mức đã dự kiến là 95,4% dự toán.

Liên quan đến chi ngân sách, lãnh đạo TP Hà Nội Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh trước ngày 5/12/2012. Sở Tài chính có trách nhiệm thành lập các đoàn công tác phối hợp với Cục Thuế đôn đốc thu ngân sách, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 tại một số quận, huyện, thị xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn.