Quận Ba Đình đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt hơn 4.887 tỷ đồng

Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chiều nay, 22/12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu – chi ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, quận Ba Đình đã hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu TP và HĐND quận giao, tiêu biểu như thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu đề ra (103,8%), giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%; chỉ số xếp hạng toàn ngành giáo dục đào tạo của quận trong bảng thi đua TP tăng 6 bậc so với năm học 2019-2020 (xếp thứ 6/30 quận, huyện, thị xã). Chỉ số cải cách hành chính của quận tăng so với năm trước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. 
 Quang cảnh hội nghị. 
Trên cơ sở kết quả năm 2021, UBND quận đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. Trong đó quận tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; thực hiện tốt chủ đề năm của TP “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Đồng thời triển khai các biện pháp, giải pháp toàn diện trong chỉ đạo điều hành, cân đối thu, chi ngân sách quận; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; duy trì và phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Về chỉ tiêu cụ thể cho năm 2022, quận Ba Đình đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt 11%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 4.887 tỷ đồng (bằng chỉ tiêu thành phố giao). Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, quận tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp, trong đó thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.