Quảng Ngãi: Cần tập trung giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất đối với tất cả các nguồn vốn

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, tình hình giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 của tỉnh ở những tháng cuối năm dù đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn thấp.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh này hơn 4.876 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 3.037 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 1.838 tỷ đồng.
 Cầu Cổ Lũy có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng, đã hoàn thành sau 3 năm thi công.
Đến ngày 31/12/2020, tổng vốn đầu tư công được giải ngân đạt trên 3.255 đồng, bằng 66,8% kế hoạch. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 2.223 tỷ đồng, bằng 73,2% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 1.032 tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch.
Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 (hơn 773 tỷ đồng), đến ngày 31/12/2020 đã giải ngân được hơn 650 tỷ đồng, bằng 84,1% kế hoạch được kéo dài. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 331 tỷ đồng, đạt 81,5% kế hoạch và vốn ngân sách trung ương đạt hơn 319 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, tình hình giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 của tỉnh ở những tháng cuối năm đã có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn thấp.
Bên cạnh các địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đạt ở mức cao, hiện vẫn còn một số địa phương, đơn vị  có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, làm ảnh hưởng chung đến kết quả giải ngân của toàn tỉnh như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND TP Quảng Ngãi...
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, từ nay đến ngày 31/1/2021, UBND các huyện, thị xã, TP, các chủ đầu tư tập trung giải ngân đối với khối lượng đã được lên phiếu giá tại Kho bạc nhà nước để đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất đối với tất cả các nguồn vốn.
Đối với những chủ đầu tư giải ngân các nguồn vốn không được chuyển nguồn thì hủy dự toán, thu hồi về ngân sách tỉnh, không được bố trí lại. Đối với những nguồn được phép cho chuyển nguồn thì tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các huyện, thành phố được phép chuyển nguồn.
Đối với những nguồn vốn thuộc vốn Trung ương, đặc biệt là vốn ODA, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương cho phép chuyển nguồn và tiếp tục bố trí vốn tiếp theo của năm 2021 để triển khai thực hiện các dự án, công trình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần