Ra mắt tập 7 bộ sách “Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh”

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 28/1, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ra mắt đọc giả tập 7 của cụm công trình tác phẩm "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh" mang tên "Tác phẩm văn học về Hồ Chí Minh - Thơ".

Tập 7 của bộ sách này tuyển chọn và giới thiệu hơn 200 bài thơ của hơn 200 tác giả, thuộc nhiều thế hệ, trên khắp cả nước để giới thiệu đến bạn đọc. Trong số đó có tác phẩm của các nhà thơ: Huy Cận, Chế Lan Viên, Tố Hữu, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Vũ Quần Phương…

Bộ sách "Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh" dự định sẽ có 11 tập, trong đó mỗi tập sách là một nội dung khác nhau. Dự định hai tập 7 và 8 của bộ sách này là những tác phẩm thơ và văn xuôi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tình cảm của các văn nghệ sĩ dành cho Người trong lĩnh vực: Âm nhạc, hội họa, điêu khắc… sẽ được tuyển chọn và giới thiệu trong cụm tác phẩm 9, 10 và 11 sẽ xuất bản trong năm 2013 này.