Sếp doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính bị khoán xe công

Hà Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công tới các doanh nghiệp trực thuộc.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên do mình đại diện chủ sở hữu như Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Tập đoàn Bảo Việt… về việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công. Trước đó, từ 1/110, Bộ này đã thực hiện khoán thí điểm với các lãnh đạo bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.
 
Cụ thể, với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước như SCIC, VDB, Bộ Tài chính yêu cầu nghiên cứu khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với các chức danh được sử dụng xe ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc, gồm: Chủ tịch HĐTV, HĐQT, tổng giám đốc.
Bên cạnh đó các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao chủ sở hữu như Tập đoàn Bảo Việt cũng nằm trong diện này. Bộ Tài chính đề nghị Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đối với một số chức danh được sử dụng xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Cty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Cty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), được yêu cầu: Rà soát , xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Chấn chỉnh việc sử dụng xe công đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc dù không có tiêu chuẩn.
Không chỉ các doanh nghiệp, các vụ, vụ, viện ... thuộc Bộ Tài chính cũng được yêu cầu xây dựng phương án sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Hoàn thành và báo cáo Bộ Tài chính trong tháng 12/2016.