Lễ hội Ná Nhèm: Hiện tại và tương lai

Lễ hội Ná Nhèm: Hiện tại và tương lai

Kinhtedothi - Cuộc bàn tròn “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ná Nhèm” vừa huyện Bắc Sơn – địa phương nắm giữ di sản, mở ra đúng vào Ngày Di sản Việt Nam 23/11 vừa qua.