Quy hoạch tạo nền tảng cho kinh tế phát triển

Quy hoạch tạo nền tảng cho kinh tế phát triển

Kinhtedothi - Quy hoạch là một trong những công cụ hữu hiệu để giúp các cơ quan quản lý trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện những nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, đảm bảo quốc phòng - an ninh, môi trường.