Tập trung làm tốt rà soát thủ tục hành chính

Chia sẻ

KTĐT - Ông Đỗ Viết Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của quận là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung làm tốt rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

KTĐT - Ông Đỗ Viết Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của quận là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung làm tốt rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

 

Đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị bức xúc trong đời sống dân sinh. Đây là những yếu tố tạo sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận trung tâm hành chính của Thủ đô. Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng tới việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; tạo bước đột phá trong công tác đầu tư xây dựng, tạo diện mạo đô thị mới cho quận.