Tháng 11, tổ chức hội nghị Ủy ban sông Nhuệ - sông Đáy

Chia sẻ

KTĐT - Đoàn công tác Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã có cuộc kiểm tra các tỉnh: Hoà Bình, Ninh Bình, Hà Nam, TP Hà Nội về tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020.

Tháng 11, tổ chức hội nghị Ủy ban sông Nhuệ - sông Đáy - Ảnh 1

 

Theo đó, Đoàn công tác tập trung đánh giá các nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy do địa phương xác định; tình hình xử lý các nguồn gây ô nhiễm chính tại các địa phương; những giải pháp cụ thể… Đoàn thống nhất nội dung cho việc tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ủy ban sông Nhuệ - sông Đáy và tổ chức lễ bàn giao Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ thứ nhất, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới.