Tiền giả lưu thông trên thị trường giảm 18%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc từ đầu năm đến nay tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011.

Cụ thể, số lượng tiền giả thu giữ qua hệ thống ngân hàng, kho bạc giảm 18% so với cùng kỳ năm 2011 và giảm 33% so với cùng kỳ năm 2010. Trước đó, năm 2011 là năm thứ 4 liên tiếp có số lượng tiền giả thu giữ giảm xuống. Theo NHNN, hầu hết các loại tiền giả polymer xuất hiện trong lưu thông đến nay đều có thể kiểm tra, nhận biết bằng tay và mắt thường.