Tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội mới đây đã có Công văn số 1177/UB - KH&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng tại các đơn vị của TP.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở Xây dựng, GTVT, Y tế, GD&ĐT (những cơ quan đang thực hiện thí điểm) tiếp tục thực hiện lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ qua hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn. Các cơ quan chưa tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng chủ động gửi đăng ký về Sở KH&ĐT để được hướng dẫn, tập huấn, sớm triển khai hình thức này ngay trong quý I và quý II.