Tổng kết thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 20/5, Ban Tôn giáo Chính phủ đã Tổng kết thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, việc tổng kết 8 năm thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo nhằm đánh giá, có cơ sở để đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng tôn giáo. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào của mọi người, các tổ chức, cá nhân phù hợp với phát triển chung của kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.