Ụ nổi 14.000 tấn được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cơ khí trọng điểm

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng yêu cầu Cty Công nghiệp Tàu Thủy Soài Rạp hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Ụ nổi trên theo đúng quy định hiện hành

KTĐT - Thủ tướng yêu cầu Cty Công nghiệp Tàu Thủy Soài Rạp hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Ụ nổi trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, có phương án tài chính khả thi, bảo đảm các điều kiện vay vốn để sản xuất Ụ nổi.

Sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn phục vụ cho sửa chữa tàu trọng tải đến 53.000 tấn do Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp sản xuất sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm. 
 


Thủ tướng đã đồng ý sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn nói trên được áp dụng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.

Theo đó, khi sản xuất Ụ nổi được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động) với lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và thời gian ân hạn phù hợp với quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước; được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ quốc gia đối với các chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực;...

Ụ nổi là thiết bị sửa chữa tàu thủy chuyên dụng. Khi muốn nâng tàu, họ đánh chìm ụ nổi này, tàu chạy vào giữa, cân chỉnh kê kích cho chính xác, rồi bơm nước trong thân ụ ra. Lực atsimét giúp Ụ sẽ nổi lên từ từ nâng cả con tàu lớn lên. Sau đó công nhân có thể tiến hành sửa chữa bảo dưỡng phần tàu dưới mớn nước.

Bên cạnh đó, các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm Ụ nổi và để đầu tư sản xuất sản phẩm Ụ nổi nói trên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0 hoặc mức thuế suất sàn trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Thủ tướng yêu cầu Cty Công nghiệp Tàu Thủy Soài Rạp hoàn chỉnh dự án đầu tư để sản xuất sản phẩm Ụ nổi trên theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, có phương án tài chính khả thi, bảo đảm các điều kiện vay vốn để sản xuất Ụ nổi.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý sản phẩm Ụ nổi 14.000 tấn phục vụ cho sửa chữa tàu trọng tải đến 53.000 tấn do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu sản xuất được hưởng chính sách hỗ trợ cơ khí trọng điểm như trên.

Kinh tế đô thị cuối tuần