400 triệu USD giúp Việt Nam cải cách quản lý kinh tế

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký ba thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD.

 Khoản tín dụng đầu tiên hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh kinh tế sẽ cấp 250 triệu USD tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách. Khoản tín dụng thứ hai trị giá 50 triệu USD cho "Chương trình Chính sách phát triển Giáo dục đại học - giai đoạn 3" và khoản tín dụng thứ 3 cho Dự án "Tăng cường Khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non" có  tổng trị giá 100 triệu USD.