Đà Nẵng: Thực hiện phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đà Nẵng hướng đến mục tiêu trên 90% tổ dân phố và 85% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 54/KH-UBND về triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn TP năm 2022.

Kế hoạch hướng đến các mục tiêu: 100% quận, huyện, sở, ngành liên quan (ở các lĩnh vực chính gồm: Công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, dịch vụ) có phương án tổ chức, triển khai chi tiết công tác phân loại, thu gom CTRSH tại nguồn ban hành trong tháng 4/2022.

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Trên 90% tổ dân phố và 85% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả tại địa bàn khu dân cư.

Trên 90% cơ sở công nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; trên 70% cơ sở dịch vụ, du lịch đang hoạt động; 100% trường học, cơ sở y tế triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức chung của TP.

Trên 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn.

Đồng thời, Đà Nẵng thí điểm triển khai mô hình tổ chức phân loại rác thải phế thải xây dựng, rác kích cỡ lớn tại quận Sơn Trà; tổ chức rà soát, cập nhật phương thức chung về tổ chức phân loại CTRSH tại nguồn trên địa để đề xuất áp dụng trong giai đoạn 2023-2025.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng từ dự toán kinh phí năm 2022 được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của UBND TP Đà Nẵng và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đầu mối cập nhật, tham mưu UBND TP triển khai kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; họp định kỳ, đột xuất để giải quyết khó khăn, vướng mắc.