Đống Đa tổng kết Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 24/3, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Trong năm 2015 cũng như những năm trước đây, công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Đống Đa luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các phường quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã gắn kết với phong trào cách mạng khác, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi nơi qua đó góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm của công dân trong công tác giữ gìn ANTT.
Ông Nguyễn Song Hào - Chủ tịch UBND quận Đống Đa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của quận.
Ông Nguyễn Song Hào - Chủ tịch UBND quận Đống Đa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của quận
Ngoài ra, hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 của các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã phát huy được sức mạnh của các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công tác đã được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo kịp thời. Huy động được cả hệ thống chính trị trực tiếp tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách toàn diện.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào trào toàn dân bảo vệ ANTQ 138 của quận Đống Đa sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của TP cũng như của Quận uỷ, UBND quận; phát huy vai trò trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào để hoạt động đi vào chiều sâu, có chất lượng, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, quyết tâm không để xảy ra điểm nóng về ANTT trên địa bàn.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, đã có 205 tập thể và nhiều cá nhân của quận Đống Đa đã được các cấp tặng Giấy khen.