DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Giám sát việc thực hiện hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Linh Nguyễn
24-08-2021 14:37
Kinhtedothi-HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-HĐND ngày 23/82021 về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Theo đó, Thường trực HĐND TP quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành (gồm Nghị quyết số 01/2020/NQ- HĐND ngày 15/5/2020, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND TP; các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, số 16/NQ-HĐND, số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND TP) và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo chung; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn số 1; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn số 2.
Kèm theo Quyết định này, HĐND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Theo đó, mục đích và yêu cầu giám sát là nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định nói trên, từ thời điểm ban hành các Nghị quyết đến nay; tổng họp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nhất là tại các địa phương, cơ sở và xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND TP và HĐND TP.
Với hình thức giám sát trực tiếp và qua báo cáo, đối tượng giám sát gồm: UBND TP; các sở LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, VH&TT, Du lịch, Tài chính và các sở, ngành liên quan; Công an TP; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bảo hiểm Xã hội TP; Ngân hàng CSXH TP; UBND các quận, huyện, thị xã.
Thời gian giám sát trực tiếp là cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021; tại đơn vị Đoàn đến giám sát trực tiếp và trụ sở HĐND TP.
Để tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Đoàn giám sát triển khai các nội dung và tổng hợp kết quả giám sát.