Hà Nội chuẩn bị tổng kết kế hoạch phát triển giáo dục mầm non

Bảo Thắng
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ngành, cơ quan liên quan về việc tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục mầm non TP Hà Nội đến năm 2020.

Trẻ mầm non bắt đầu được làm quen với các buổi nói chuyện qua truyền hình, internet.
Văn bản nêu, UBND TP Hà Nội nhận được Tờ trình số 1518/TTr-SGDĐT, ngày 18/5/2020, của Sở GD&ĐT về việc chuẩn bị tổng kết Kế hoạch 143/KH-UBND, ngày 19/6/2017, của UBND TP về phát triển giáo dục mầm non TP Hà Nội đến năm 2020.
Về việc này, UBND TP Hà Nọi giao Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực tham mưu và chuẩn bị các nội dung tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch 143/KH-UBND cấp TP; chủ trì, phối hợp với các sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 143/KH-UBND của các quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND TP.
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP hướng dẫn các đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét khen thưởng; tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
UBND TP Hà Nội cũng giao Ban Thi đua Khen thưởng TP phối hợp với Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND, tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét khen thưởng.
UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo, thống kê tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 143/KH-UBND tại quận, huyện, thị xã; đề xuất kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025; hồ sơ đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.