Hà Nội sửa đổi đăng ký cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và một số tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hình thức trên địa bàn TP kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND.

Theo đó, sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung các điều, khoản. Điều 7: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người được Ban Quản lý Khu công nghệ cao giao đất, thuê đất trong khu công nghệ cao.
 Một số điều, khoản trong trong đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chỉnh sửa.
Điểm f3, khoản 1, Điều 8: Tổ chức sử dụng đất là cơ sở tôn giáo, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) lấy ý kiến của Ban Tôn giáo về việc cơ sở tôn giáo được phép hoạt động.
Điểm a, khoản 2, Điều 8: Sở TN&MT có trách nhiệm giao Văn phòng đăng ký đất đai trích lực bản đồ địa chính, xác định ví trị, ranh giới, tình trạng sử dụng đất không có tranh chấp ở UBND cấp xã nơi có đất. Có văn bản báo báo lên Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ.
Đối với đất của đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức trính trị - xã hội, trụ sở, doanh trại Quân đội, Công an chưa phải làm thủ tục này. Sở TN&MT làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất khi đơn vị xây dựng phải làm thủ tục về quy hoạch – kiến trúc. Trong thời gian không quá 05 ngày nhận được văn bản lấy ý kiến Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phải có trách nhiệm trả lời và cung cấp thông tin.
Sở TN&MT kiểm tra thực tế sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép tiếp tục sử dụng bằng hình thức giao, thuê đất. Thời gian xử lý không quá 09 ngày, trường hợp phải bổ sung hồ sơ gia hạn thêm 03 ngày.
Điều 9: Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Nộp 01 bộ hồ sở lên Sở TN&MT gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT cùng với bản gốc các giấy chứng nhận đã được cấp.
Khoản 1, Điều 13: Trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng người sử đất có nhu cầu gia hạn quyền sử dụng đất sẽ nộp hồ sở tại Sở TN&MT theo các mẫu quy định và giấy tờ liên quan bản sao công chứng.
Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa có kết quả giải quyết thì thực hiện theo quy định tại Quyết định này.
Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.