Kiểm soát ô nhiễm trên lưu vực sông Nhuệ – Đáy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có Báo cáo số 227/BC-UBND, tình hình triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013 - 2014, kế hoạch triển khai Đề án nhiệm kỳ 2015 - 2016.

 Theo đó, trong 2 năm qua, TP đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 1.575 cơ sở, xử lý vi phạm đối với 464 cơ sở với tổng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Về kế hoạch triển khai Đề án nhiệm kỳ 2015 - 2016, TP Hà Nội tập trung vào các nhiệm vụ lớn. Đó là: Triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy; triển khai các dự án đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần