DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

22-02-2014 10:00
Kinhtedothi - Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ khẳng định, hoạt động của hội đồng nhân dân của các địa phương trong thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, kịp thời phát hiện nhiều vấn đề ở cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng và ban hành nhiều Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế.
Ngày 21/2, Hội nghị giao ban lần thứ sáu Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa với chủ đề "Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp" đã diễn ra tại thành phố Huế.

Tại hội nghị, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ khẳng định, hoạt động của hội đồng nhân dân của các địa phương trong thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, kịp thời phát hiện nhiều vấn đề ở cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng và ban hành nhiều Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trong đó nổi bật là hoạt động giám sát của đại biểu qua chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy trình, đúng hướng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân các cấp; các vướng mắc phát sinh giữa các kỳ họp đã được xử lý kịp thời, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp...

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nội dung Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, nhà nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Tỉnh Thanh Hóa xác định được tầm quan trọng và trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân trước cử tri. Trong những năm qua, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới, nhất là hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu Võ Minh Doang, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình, cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có những đổi mới trong hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh; trong hoạt động tiếp xúc cử tri đều được thông tin sớm nội dung để tiết kiệm thời gian, và tạo mối liên hệ giữa các ngành, các cấp với cử tri; hầu hết các kiến nghị, thắc mắc của cử tri đều được giải trình hoặc trả lời trực tiếp.

Kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giám sát các hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chọn 25 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài để tiến hành giám sát nên góp phần chấm dứt khiếu tố, không phát sinh điểm nóng, xung đột, khiếu kiện đông người, phức tạp. 

Theo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, thực hiện tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo đúng theo quy định của pháp luật sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đảm bảo sự tuân thủ nghiêm minh của pháp luật cũng như tăng cường kỷ luật nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý của bộ máy chính quyền...
TAG: