Quận Nam Từ Liêm là đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Hà Nội

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/4, quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Năm 2021 quận Nam Từ Liêm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19. Trong những thời điểm khó khăn nhất, quận đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận được tăng cường; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền nâng lên rõ rệt. Hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Dân chủ cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao khen thưởng cho tập thể lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao khen thưởng cho tập thể lãnh đạo quận Nam Từ Liêm.

Quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên địa bàn quận và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quận Nam Từ Liêm cũng hoàn thành 13/13 chỉ tiêu TP giao.

Công tác phòng, chống dịch của quận đã được Trung ương, TP ghi nhận và đánh giá cao, được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ. An sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, văn hóa xã hội được duy trì, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Những thành tích ấn tượng quận Nam Từ Liêm đạt được trong năm 2021 có đóng góp quan trọng từ các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Từ đó đã tạo sự chuyển biến và mang lại kết quả tích cực, góp phần vào những thành công toàn diện trên các lĩnh vực.

Qua các phong trào thi đua trong năm, đã có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt Nhân dân và cán bộ quận được UBND TP tặng thưởng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2021 và được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen về thành tích công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra đòi hỏi cả hệ thống chính trị của quận, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong quận cần tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, đồng thời với việc triển khai thực hiện theo các nội dung định hướng chung, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường đề nghị phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của quận tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ các chủ đề, trọng tâm cần tập trung, gắn với nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các tiêu chí thi đua phải cụ thể, mang tính định lượng; nghiêm túc thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và hằng năm.

Phát huy hiệu quả các kinh nghiệm thực tiễn, tập trung hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, các khâu đột phá; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua của từng cụm thi đua, giữa các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực. Các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai công tác thi đua khen thưởng của các cụm thi đua theo sự phân công, có đánh giá và kiến nghị, đề xuất để kịp thời rút kinh nghiệm.

Tiếp tục gắn phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bảo đảm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và ngày càng thực chất. Quan tâm, coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những việc làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.