Quận Thanh Xuân không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU được Đảng bộ quận Thanh Xuân triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị từ quận đến phường. Đảng bộ quận Thanh Xuân không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém cần củng cố.

Chiều 6/9, Quận ủy Thanh Xuân sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” (Nghị quyết số 15-NQ/TU); 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” (Chỉ thị số 15-CT/TU). Tham dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, Đảng bộ quận Thanh Xuân gồm 52 tổ chức cơ sở Đảng với 20.585 đảng viên. Trong đó, có 27 đảng bộ cơ sở, 11 đảng bộ phường, 2 đảng bộ cơ quan hành chính, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 12 đảng bộ doanh nghiệp. Ngoài ra, Đảng bộ quận có 25 chi bộ cơ sở.

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU được Đảng bộ quận Thanh Xuân triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị từ quận đến phường và đạt được nhiều kết quả. Cùng với việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, việc sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Do đó trong những năm qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém cần củng cố.

Quận ủy Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể.
Quận ủy Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể.

Kết quả trên là do Quận ủy Thanh Xuân thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ngành thành phố trong công tác giải quyết các vụ việc phức tạp. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở phải thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Thời gian tới, Quận ủy Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU. Quận ủy Thanh Xuân sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình các tổ chức cơ sở Đảng, nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vấn đề dân sinh bức xúc nhằm tránh tình trạng nảy sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận. Chủ động rà soát, tham mưu cho lãnh đạo quận giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp và đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa bàn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân.

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần