Bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần thiết

Bình ổn giá xăng dầu trong nước ở mức cho phép là điều cần thiết

Kinhtedothi – Sáng 2/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình những tháng đầu năm 2022. Xem xét việc kéo việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Hà Nội: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là gần 312 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là gần 312 nghìn tỷ đồng

Kinhtedothi-Sáng nay, 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP Hà Nội năm 2022.
Cải cách để không lỡ nhịp phục hồi kinh tế

Cải cách để không lỡ nhịp phục hồi kinh tế

Kinhtedothi - Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2021, mục tiêu, giải pháp năm 2022; báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế, phòng, chống dịch hiệu quả đã được đại biểu (ĐB) Quốc hội tập trung phân tích.