Triều Tiên lại phóng tên lửa: Bài cũ

Triều Tiên lại phóng tên lửa: Bài cũ

Kinhtedothi - Việc Triều Tiên lại phóng tên lửa được bên ngoài dự đoán từ trước đấy. Kể từ đầu năm 2022 cho tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã tiến hành nhiều lần phóng nhiều tên lửa hơn hẳn tất cả những năm trước đấy.