Tăng hệ số tiền lương tối thiểu cho người lao động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg, ngày 08/8/2012 quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đồng thời, áp dụng đối với công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP không tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ban hành ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 
 
Tăng hệ số tiền lương tối thiểu cho người lao động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Ảnh 1
 

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Noble, Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đồng thời, áp dụng đối với công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP không tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ban hành ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đối tượng không được áp dụng hệ số điều chỉnh lương bao gồm: những người làm việc tại các Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; những người đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 của Chính phủ; những người học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; những người nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên; những người nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời gian theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội; những người bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2012. Hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2015.

Những người nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ ngày 01/01/2012 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực không được truy lĩnh hệ số điều chỉnh chênh lệch tiền lương tối thiểu tăng thêm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần