Thông tin tờ khai hải quan không quá 1 phút

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan (HQ) điện tử.

Theo đó, trong thời gian không quá 01 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin HQ phản hồi cho bên sử dụng thông tin các nội dung sau: Thông tin tờ khai HQ điện tử; hoặc thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin tờ khai HQ điện tử.
Ảnh minh hoa.
Ảnh minh hoa.
Ngoài ra, hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử được quy định như sau: Bên sử dụng thông tin truy cập Cổng thông tin HQ bằng tài khoản do Tổng cục HQ cấp để sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử dưới dạng văn bản điện tử; Bên sử dụng thông tin thực hiện kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin HQ để sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử dưới dạng dữ liệu điện tử; Cơ quan kiểm tra sử dụng thông tin tờ khai HQ điện tử dưới dạng tin nhắn do Tổng cục HQ cung cấp thông qua số điện thoại được công bố chính thức.

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Kinh tế đô thị cuối tuần