Ủy quyền cho Thường trực HĐND TP quyết một số dự án đầu tư công

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/12, với 73/79 đại biểu tán thành, HĐND Thành phố Hà Nội đã ra Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND Thành phố quản lý.

Về lý do đề xuất, theo tờ trình của UBND Thành phố, theo quy định của Luật Đầu tư công, một trong những điều kiện chương trình, dư án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn là đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Hồ sơ, nội dung và thời gian thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình dự án thực hiện theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay chưa có Nghị định của Chính phủ về nội dung này. 

UBND Thành phố kiến nghị, để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố, trong khi HĐND Thành phố họp 1 năm 2 lần, thời gian họp không nhiều mà xem xét, quyết sách nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, để đáp ứng được thời gian, xem xét nội dung chi tiết khi quyết định chủ trương đầu tư, UBND Thành phố đề nghị HĐND ủy quyền cho thường trực HĐND xem xét, cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND TP quản lý.
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày tờ trình (Ảnh: Internet)
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Ngô Văn Quý trình bày tờ trình của UBND Thành phố
Theo tờ trình của UBND Thành phố, số lượng và quy mô dự án nhóm C cấp thành phố trong những năm qua, quy mô kế hoạch giao cho các dự án nhóm C chiếm tỷ trọng nhỏ, thường là dự án có quy mô nhỏ, tính lan tỏa và ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển ngành, phát triển kinh tế xã hội của địa phương mới ở mức thấp. 

Cấp huyện, quy mô vốn phân cấp bình quân một năm trong 5 năm 2011- 2015 của cấp huyện là 5.822 tỷ đồng, bình quân 194 tỷ đồng/ huyện. Khối quận, nguồn vốn xây dựng cơ bản bình quân 250 đến 300 tỷ đồng. 

Cấp xã, ngân sách hàng năm hạn chế, nguồn thu theo phân cấp thường không đủ cho chi thường xuyên, đối với một số xã -  địa bàn có các dự án thu hồi đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất có nguồn thu ngân sách từ ngu
ồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp hoặc từ huyện điều tiết từ nguồn thu đấu giá thì bình quân mỗi xã khoảng một vài tỷ đồng/năm và không thường xuyên. 

Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của Thành phố Hà Nội là dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công Thành phố quản lý. Dự án có tổng mức đầu tư từ 85 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (bao gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 56 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính, viễn thông.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 42 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 32 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh (trừ những dự án có tính chất bảo mật quốc gia thuộc dự án nhóm A) thuộc nhiệm vụ chi ngân sách của Thành phố.

Với cấp huyện, dự án trọng điểm nhóm C là dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do quận, huyện, thị xã quản lý, gồm các nhóm sau:

Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (trừ các dự án giao thông quy định trong Điều 8 Luật Đầu tư công); thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật;

Dự án có tổng mức đầu tư từ 23 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; tin học, phát thanh; kho tàng; thể dục thể thao; xây dựng dân dụng;

Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng;

Ở cấp xã, dự án trọng điểm nhóm C cấp xã là dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công xã, phường, thị trấn quản lý không phân biệt loại hình, lĩnh vực đầu tư có quy mô tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần